ALKOLLÜ İÇECEKLER TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI: TRAKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Öz Alkol tüketiminin neden olduğu toplumsal zararlar, devletleri alkol tüketimine yönelik bir diz tedbirler almaya yöneltmektedir. Bu kapsamda devletlerce alkollü içecek tüketiminin azaltılasına yönelik arttırılan vergi oranları ürünlerin fiyatı üzerinde aşırı derecede pozitif etki yaratmakla birlikte bir takım olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Bu etkiler arasında kaçak alkolü içecek tüketimi ilk sırada yer almaktadır. Bu çalışmada Trakya bölgesindeki bireylerin alkollü içecek tüketimi, tüketim tercihi ve verginin tüketim ilişkisi üzerindeki etkilerine bakış açılarının ortaya çıkarılması adına gerçekleştirilen saha araştırması sonuçlarına yer verilecektir.

Kaynakça

Avcı, O. ve Demirci, Z. (2017). “Türkiye’de Günah Vergisi Olarak ÖTV III Sayılı Listenin İncelenmesi”, Maliye Araştırmaları – 1, Ekin Yayınları, Bursa 2017, S.47-60

Beaglehole, R. and Bonita, R. (2009), Volume 373, No. 9682, p2173–2174, 27 June 2009 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)61168-5/fulltext (Erişim:06.06.2018).

Büyüköztürk, Ş. (2012), “Örnekleme Yöntemleri”, http://w3.balikesir.edu.tr/~msackes/wp/wp-content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf (15.10.2017).

Cengiz Bilgin, D. (2008), “GfK araştırdı, Türklerin yüzde 83’ü ’hiç alkol kullanmaz’ çıktı”, http://www.hurriyet.com.tr/gfk-arastirdi-turklerin-yuzde-83-u-hic-alkol-kullanmaz-cikti-10518988, (Erişim:14.01.2018).

Edizdoğan, N. ve Çetinkaya, A. (2012), “Vergilerin Ekonomik Analizi”, Dora Yayınları, 2.Baskı, Bursa

Emeç, H. ve Gülay E. (2007), “Alkol Tüketimi ve Alkol Tüketiminde Sosyo-Demografik Değişkenlerin Etkisi Üzerine Ekonometrik Model Uygulaması” Türkiye 8. Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24-25 Mayıs2007 İnönü Üniversitesi Malatya

Gergerlioğlu, U. (2015), “Bireysel Psikolojik Unsurlar Bağlamında Özel Tüketim Vergilerinin Değerlendirilmesi”, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, Internatıonal Anatolıa Academıc Onlıne Journal Socıal Scıence Journal, Vol 3 No.1 Yıl: 2015 S.19-28

Gergerlioğlu U. ve Sümer, K.K. (2015),”Alkollü İçecek Vergilerinin Sosyal Maliyetleri Azaltıcı Etkilerinin Bireysel Tutumlar Yönünden Analizi (İstanbul İli Örneği)” Sosyoekonomi, Vol. 23(24), 98-117.

Kargı, V. ve Yüksel, C. (2010), “Çevresel Dışsallıklarda Kamu Ekonomisi Çözümleri”, Maliye Dergisi, Sayı:159 S:(183-202).

Kayhan, A. (2000), “Verginin, Tarihsel, Gelişimi ve Sebep Olduğu Bazı Önemli Olaylar”, Maliye Dergisi, Sayı:135 S: (80-87).

Kopp, P. (2015), “Le coût social des drogues en France”, Note 2015-04 Saint-Denis, le 10 septembre 2015 S.1-10 https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxpkv9.pdf (Erişim:06.06.2018).

Nüfus, “İllerin Nüfusu”, https://www.nufusu.com/ (Erişim:10.09.2017).

Saygılı, S. (2011), http://www.gidahareketi.org/Cagimizin-Sosyal-Afeti—Alkol-472-yazisi.aspx, (Erişim: 06.06.2018).

Süngü, H. (2014), “Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Year: 2014 Cilt/Volume: 11 Sayı/Issue: 26, s. 167-194 1 .

Şahin, M.M. (1997), “Alkol Raporu”, Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili, www.tuketiciler.org, (Erişim:15.06.2016).

Tarı, R., Çalışkan, Ş., ve Bayraktar, Y. (2006), “Gelir ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) 2006 / 1 :168-179.

Varol, M. (2011), “Alkol Raporu”, Türkiye Yeşilay Cemiyeti.

Wagenar, A., Traci, T., ve Kathleen, M. L. (2004/2005). "Environmental Influences on Young Adult Drinking". Alcohol Research& Health, vol 28, no. 4, s:230-235.

Yılmaz, B. E. (2015), “Maliye”, Der Yayınları, İstanbul.