2008 YILINDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ARTAN ÖNEMİ-TÜRK ENERJİ POLİTİKASI

Türkiye büyük ölçüde fosil enerji kaynakları ithalatına - Doğalgazada bu bağımlılık yüzde 99‟dur- bağımlı olduğundan son dönemlerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde kullanılmasına büyük bir önem vermektedir. Bu makalenin amacı Türkiye‟nin yenilenebilir enerji kaynakları politikasını analiz etmektir. Türkiye‟de yenilenebilir enerji kaynakları olarak jeotermal, güneş ve biomas enerji kullanımının henüz embriyonik aşamada bulunması nedeniyle bu makale hidrolik ve rüzgar enerjilerine odaklanarak Türkiye‟nin yenilenebilir enerji politikasını açıklamayı almayı amaçlamaktadır.

DIE TÜRKISCHE ENERGIEPOLITIK-DIE STEIGENDE BEDEUTUNG ERNEUERBARER ENERGIETRÄGER IM JAHR 2008

Aufgrund der hohen Importabhängigkeit der Türkei von fossiler Energieträger- dies liegt bei Erdgas fast 99 Prozent- konzentriert sich die Türkei zunehmend auf Nachhaltigkeit und somit auch auf erneuerbaren Energien. Ziel dieses Aufsatzes ist es, Energiepolitik der Türkei im Hinblick auf erneuerbaren Energiequellen zu beleuchten. Da die Entwicklungen in der Geothermal-, Solar- und Bioenergie noch in den Kinderschuhen stecken, wird der Schwerpunkt auf Wasserkraft- und Windkraftenergie gelegt