19.-20. YÜZYIL HOLLANDA ÇİNİ VE SERAMİKLERİNDE OSMANLI ETKİLERİ

1880-1940 yıllarına kapsayan süreçte Delft‘teki De Porceleyne Fles, Utrecht‘teki Ravesteijn ve Lahey‘deki Plateelbakkerij Rozenburg fabrikalarında saptanan İznik motifleriyle üretilmiş çini ve seramikler, aynı dönemde Avrupa‘nın başka ülkelerinde de görülen eğilimlerin paralelidir. Fransa‘da Théodore Deck ve Emile Samson, İngiltere‘de William de Morgan, İtalya‘da Ulisse ve Giuseppe Cantagalli, Macaristan‘da Miklós Zsolnay‘ın İznik desenlerinden kaynaklanan tasarımları devrin beğenisini yansıtmaktadır. Bu dönemde İznik atölyelerinin faaliyetinin çoktan sona ermiş, ancak İznik eserleri Avrupa koleksiyonlarında yaygın bir şekilde dolaşmaya başlamıştır. Aynı dönemde Kütahya atölyeleri de İznik taklitlerini üretmiştir
Anahtar Kelimeler:

Çini, Hollanda, İznik

OTTOMAN INFLUENCES ON 19TH-20TH CENTURIES DUTCH TILES AND CERAMICS

In the process between 1880 and 1940, De Porceleyn Fles factory in Delft, Ravesteijn factory in Utrecht and Plateelbackerij Rozenburg in The Hague where the ceramics are examined to be produced with İznik motifs, is the parallel of the tendency also seen in the other countries of the Europe. In these years, the designs of Théodore Deck and Emile Samson in France, William de Morgan in England, Ulisse and Giuseppe Cantagalli in Italy, Miklos Zsolnay in Hungary which are originates from İznik tiles and ceramics, reflects the interest and tendency of that age. That period is the time when the activity of İznik workshops, were already ended and that the products of İznik was wandering commonly around the European collections. In the same period, also Kütahya workshops started to produce the imitations of İznik products.
Keywords:

Tiles, Holland, İznik