Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zamani yönetmek: üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Ampirik olarak yapılan bu çalışmada, Sakarya Üniversitesi, İİBF ve İşletme Fakültesi öğrencilerinin “zaman yönetimi” becerilerini ölçmek ve karşılaştırmak hedeflenmiştir. Öğrenciler, herhangi bir sosyal kulübe üye olup olmamaları yönünden ve cinsiyet farklılıklarına göre karşılaştırılmıştır. Çalışmaya toplam da 382 öğrenci katılmış ve veri toplama yöntemi olarak Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştirilip, Alay ve Koçak (2003) tarafından uyarlanan “Zaman Yönetimi Envanteri” kullanılmıştır. Bu envanter orijinal olarak üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanan ve üç bölümden oluşan bir ankettir.

Özet İngilizce :

In this study which was done empirically, it was aimed to measure and compare the "Time Management" skills of the students studying at the faculty of Economics and Administrative Sciences and Business Administration in Sakarya University. The students were compared in terms of whether being a member of a social club and according to gender differences. This study involved 382 students and data was collected through the "Time Management Inventory" which was developed by Britton and Tesser (1991) and adopted by Alay and Koçak (2003). This inventory is originally a questionnaire consisting of three parts which was prepared to measure the time management skills of university students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :