Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin ihracat performansinin 1980 sonrasi dönemde gelişimi ve ihracatin artirilmasinda uluslararasi pazarlama inovasyonunun rolü

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de 1980 yılından itibaren dışa açık büyüme modeline uygun dış ticaret politikaları uygulanmaktadır. Bu modelin başarılı bir şekilde çalışabilmesi öncelikle ihracatın değişen pazar koşullarına uyarlanabilmesi ve ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda rakipleriyle rekabet edebilmesine bağlıdır. Ancak, Türkiye’de ihracat sektörü 24 Ocak 1980 Kararları’nın ardından önemli bir yapısal dönüşüm geçirmesine rağmen, bu dönüşümün yeterli olmaması, ihracata konu olan ürünlerin sıradan ürünler olması, yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin ise çok az olması nedeniyle rekabetçi olunmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, ihracatın artırılması için firmaların uluslararası pazarlama faaliyetlerine ve uluslararası pazarlamada inovasyona daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye ihracatının gelişiminde uluslararası pazarlamada inovasyon uygulamalarının rolü kavramsal olarak ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

In Turkey, governments have carried out the foreign trade policies in line with the export-led growth model since 1980. In order to conduct this model successfully, first of all, the export sector should be able to keep step with the changing international market conditions, and the exporting firms should be able to compete with the international competitors. However, in Turkey, even though the export sector experienced a significant structural transformation following the 24 January 1980 Decisions, it can be said that this transformation has not been enough yet. Moreover, export products are ordinary, and the level of technology is very low in the export sector. In this context, in order to increase export, the exporting firms should pay more attention to the international marketing activities and to innovation in these activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :