Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de ekonomik açiklik ve işsizlik ilişkisinin zaman serisi analiziyle incelenmesi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi1, İstanbul Üniversitesi2
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme sürecinde ekonomiler müdahaleci ekonomi politikaları yerine düzenleyici ekonomi politikalarına yönelmektedir. Bu süreçte her ekonomi yapısal özelliklerine göre diğer ekonomilerden çeşitli seviyelerde etkilenmektedir. Ekonominin diğer ekonomilerden etkilenme seviyesi ise önemli ölçüde, ekonomik küreselleşmenin temel iki unsuru olan ticari ve finansal serbestlik düzeylerine bağlıdır. Bir ekonomide ticari serbestlik düzeyi ticari açıklık oranı ile ölçülürken finansal serbestlik düzeyi finansal açıklık oranı ile ölçülmektedir. Ekonomideki ticari ve finansal açıklık oranları, ekonominin açıklık seviyesini belirlemede önemli bir göstergedir. Çalışmada, Türkiye için ekonomik açıklık ve işsizlik arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkiler zaman serisi analiz yöntemleriyle incelenerek, Vektör Otoregresif Model (VAR) üzerinden varyans ayrıştırma ve etki-tepki analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, hem uzun hem kısa dönem için ilişki olduğu, uzun dönemde Türkiye'de finansal açıklık işsizliği arttıran bir unsur oluştururken, ticari açıklığın işsizlik oranını azaltıcı bir etki yaptığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

In the process of globalization economies are turning to the regulatory economic policies instead of the interventionist ones. In this course every economy is affected by the other ones in different levels relative to their structural features. Level of how an economy is affected by other economies, significantly depends on the level of trade and financial liberalization which are the main two elements of economic globalization. Rate of commercial freedom is measured by the commercial openness in an economy and the level of financial freedom ratio is by financial openness. Rates of trade and financial openness in the economy are important indicators in determining the level of openness of the economy. In the study, short and long term relationships between economic openness and unemployment have been examined by the time series analysis and variance decomposition and actionreaction analyses have been achieved via Vector Autoregressive Model (VAR) analysis. As a result, it has been determined that in the long term, which has both a long and short-term relationship, while financial openness is a factor that increases unemployment, trade openness is reducing unemployment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :