Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lojistik regresyon analizi ile serbest muhasebeci mali müşavirlerin maliyet yaklaşimlari tercihlerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
İstanbul Kültür Üniversitesi1, İstanbul Arel Üniversitesi2
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerin, ekonomideki ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişmeler karşısında rekabet gücünü yükseltmelerinin önemli bir yolu maliyetlerini etkin ve anlamlı bir şekilde yönetmektir. Bu sebeple, pek çok maliyet yaklaşımı geliştirilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın temel amacı ise Türkiye’de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) yeni maliyet yaklaşımları hakkında bilgi düzeyini anketle ortaya koyarak, maliyet yaklaşımları tercihlerini belirleyen faktörleri Lojistik Regresyon analizi kullanarak tespit etmektir. Çalışmada, Ki-Kare çapraz tablo sonuçlarına göre, mali müşavirlerin demografik ve mesleki özelliklerinin, Geleneksel Maliyetleme (GM) yaklaşımı ve Zaman Sürücülü Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (ZSFTM) yaklaşımlarını tercih etmelerinde ilişkili olduğu bulunmuştur. Çalışmada, Lojistik Regresyon sonuçlarına göre, mali müşavirlerin GM yaklaşımı ve ZSFTM yaklaşımlarını tercih etmelerinde, eğitim durumu, mali müşavir belge süresi, ZSFTM bilgi düzeyi en anlamlı değişkenler olarak bulunmuştur. Sonuç olarak işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasında önemli bir role sahip olan maliyet yaklaşımları geliştikçe ve işletmelere katkıları arttıkça kullanılma eğilimleri artmaktadır. Üniversiteler, iş dünyası, meslek odaları ve devletin etkin işbirliği geliştikçe, yeni yöntemlerin işletmelerin maliyetleri, rekabet güçleri ve kârlılıklarının iyileşmesinde rolleri artacaktır.

Özet İngilizce :

One of the important way to increase the competitiveness of the firms in view of the rapid changes and developments in the economy and technology is efficient cost management. For this reason many cost approaches arise. In this context, main aim of this study is to investigate the determinants of cost approaches preferences of the certified public accountants by using logistic regression analysis, by finding out the knowledge levels of the certified public accountants on the new cost approaches with a survey. In the study, it is found that the demographic and professional characteristics of the certified public accountants are statistically related with cost approaches preferences of the certified public accountants, which are traditional cost approach (TC) or time-driven activity-based cost (TDABC) approach. In the study, it is also indicated that education level, duration for the license of certified public accountants and the knowledge level are statistically significant variables for the TC or TDABC approaches preferences of the certified public accountants. As a result, it will rise the implementation tendencies of the cost approaches which has an important role to increase the competitiveness level of the firms by getting improve these approaches and by increasing the contributions to the firms. The roles of the new approaches on the improving costs, competitiveness and the profits of the firms will increase by improving the cooperation among the universities, business world, professional chambers and the government.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :