Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası E-Dergi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankalarin kurumsal reklam uygulamalarinin kurum imajina etkisi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1, Trakya Üniversitesi2
Görüntülenme :
387
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı bankaların uyguladıkları kurumsal reklamların kurum imajlarını geliştirici etkisi ve tüketicilerin kurumsal reklam uygulamalarından ne derecede etkilendiklerinin saptanmasıdır. Ayrıca katılımcıların gelir seviyeleri ve cinsiyetlerinin de etkilenme düzeylerinde farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın uygulaması Süleyman Demirel Üniversitesi Atabey Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile yapılan yüz yüze anket çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda katılımcıların kurumsal reklamlardan etkilendikleri, fakat bu etkinin banka seçim kararlarını değiştirmediği saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların gelir seviyeleri ve cinsiyetleri arasında, kurumsal reklamlardan etkilenmeleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the promotional effect of the corporate advertising banks using and to what extent the consumers were influenced by the corporate advertising. In addition, the effect of the income levels and genders of the participants on their responses are investigated. The study was conducted by the questionnaires implemented on the students of Suleyman Demirel University Atabey Vocational School. The results show that participants are influenced by the corporate advertising but that does not change their choices of bank. In addition, there is no meaningful difference found between the income and the gender of the participants in terms of the influence of corporate advertising.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :