Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

On turkish loanwords in croatian language

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fukültesi, Balkan Dilleri Bölümü 1
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

This paper deals with one of the most numerous groups of loanwords in Croatian language–the ones that are coming from or through Turkish language. Basic information on Croatian language that is given in the introductory part of the paper is followed by some historical facts and explanations of the somewhat problematic label turcizmi. Furthermore, three types of Turkish loanwords in Croatian language are discussed and exemplified. The first group consists of words that are part of standard language and that have no (valid) Croatian replacement. The second group consists of words that have to do with some aspect of Turkish and oriental reality. The third group consists of words that are not part of standard language but are actively used in regional idioms. The paper also deals with attitudes towards Turkish loanwords.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu makale Hırvat dilinde bulunan ödünçleme kelimeler gruplarından birini, içeriği oldukça geniş olan Türk dilinden ya da Türk dili aracılığıyla gelmekte olan ödünçleme kelimeler grubunu ele almaktadır. Makalenin giriş kısmında verilen Hırvat diliyle ilgili temel bilgileri, bir miktar sorunlu olan "Turcizmi" (Türkçeden ödünçlenen sözcükler anlamına gelmektedir). deyiminin açıklanması ve hakkında bazı tarihsel gerçeklerin verilmesi izlemektedir. İlave olarak Hırvat dilindeki Türkçe ödünçlenen kelimelerin üç tipi tartışılmakta ve örneklendirilmektedir. İlk grubu, standart dilin parçaları olan ve Hırvatçada geçerli bir muadili bulunmayan kelimeler oluşturmaktadır. İkinci grup, Türk ve doğu realitesinin bir yönünü yansıtan kelimelerden meydana gelmektedir. Üçüncü grup ise standart dilin parçası olmayan, ancak yöresel deyimlerde aktif bir şekilde kullanılan kelimelerden müteşekkildir. Makalede ayrıca Türkçe ödünçleme kelimelere karşı olan tutum ele alınmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :