Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cemre düşmesiyle ilgili inanç ve uygulamalar

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Baharın yaklaştığını dolayısıyla yeniden üretimi müjdeleyen cemrenin değişik kültürlerde hangi anlamlara geldiği, ne zaman düştüğü ya da yükseldiği, düştüğü ya da yükseldiği söylenen yerler, cemre ile arasında ilgi kurulan unsurların neler olduğu, cemrenin özellikle Türkiye Türkleri arasında meydana getirmiş olduğu inanç ve uygulamalar bu çalışmada üzerinde durulan konulardır. Türk kültürü ile beraber Arap, Fars, Moğol, Grek vb. pek çok kültürde rastlanan cemre inanışı insan yaşamını önemli ölçüde etkilemiş, davranış kalıpları meydana getirmiştir. Araştırılması Türk kültür tarihine katkı sağlayacak bu inançla ilgili Türkiye'de pek fazla çalışma yapılmamış, yapılan çalışmalar da genelde birbirini tekrar etmiştir.

Özet İngilizce :

This study focuses on the issues of Cemre which accordingly means coming of spring and heralds reproduction, and what the meanings of Cemre are and how they vary according to different cultures; when Cemre rises and falls; the places known where it rises and falls; what the compenents are related to cemre; and the beliefs and practices which especially occured among the Turks of Turkey. The belief of Cemre, which is very common in Turkish culture and also among the Arabs, The Persians, The Mongols, and the Greeks and in many other cultures, has influenced the human life and formed different behavioural patterns. There is not much done about the belief of Cemre which would contribute to the history of Turkish Culture; on the other hand, the studies brought up until now is generally a repetition of previous researches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :