Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çarlık dönemi rus tarih ders kitaplarında osmanlı imgesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
288
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 1837-1918 yılları arasında Rusya'da yayınlanan orta öğretim tarih ders kitaplarında Osmanlı imgesini incelemektedir. Rusya İmparatorluğu tarih ders kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yaklaşım ve değerlendirmeler ele alınarak incelenmiştir. Öncelikle milli devlet ve milli eğitimin oluşum süreçleri incelenmiştir. Milli eğitim kavramı çerçevesinde tarih ders kitabı incelemelerine ilginin ortaya çıkışı ve artışı, bu tür çalışmaların inceleme amaçları araştırmada yer almıştır. Bir devletin siyasi yapısı, toplumun siyasi, kültürel, ideolojik ve diğer değerler üzerine etkisini ortaya koyar. Bu çalışma bütün bu değerlerin bir milletin üzerinde kurulan imgeleri nasıl etkilediğini göstermeye çalışmıştır. Çalışma sırasında araştırmanın temel eseri olan tarih ders kitaplarında yer alan imgeler dönemin koşulları göz önünde bulundurularak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Osmanlı ve Rus tarihinin önemli kırılma noktaları örnek olarak verilmiş, bu konular üzerinde yapılan yorumlar aktarılmıştır. Rus tarih ders kitaplarında bulunan resimler de bu çalışmada yer almıştır. Bu görüntüler aracılığıyla verilmek istenilen mesaj ve imgeler de yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

This work investigates the Ottoman image derived from secondary school history textbooks published in Russia between 1837 and 1918. More precisely, it examines the Russian history textbooks' approaches and assessments related to Ottoman Empire. At first, the formation processes of nation state and national education were analyzed. Within the limits of a national education's concept, there are such issues as occurrence and increase in interest to history textbooks' research, and also the purpose of the given researches. State's political structure affects society's political, cultural, ideological and other values. This study showed how all these social values influence one nation's images. The images in the history textbooks depending on period of time was examined and the main breaking periods of Ottoman and Russian Empire's history were indicated by using interpretation method of measurement. The pictures represented in Russian history textbooks are also included in the scope of this study. The messages and images drawn out through those illustrations are also interpreted.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :