Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Başlangıcından ii. yüzyılın ortalarına kadar doğu türkistan ile çin münâsebetlerine genel bir bakış

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
225
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmamızda Çin kaynaklarına dayanarak Çinliler ile bugünkü Doğu Türkistan sahası arasındaki münâsebetlerin başlangıcı ve Çinlilerin bu coğrafyayı terk etmek mecburiyetinde kaldıkları II. yüzyılın ortalarına kadarki genel durumu incelenmeye çalışılmıştır. Doğu Türkistan'ın en eski devirlerden beri Çin'in ilgi sahasına girdiği ve coğrafî, ekonomik ve stratejik bakımlardan Çinliler tarafından daimâ ele geçirilmek istenen bir yer olduğu Çin kaynaklarının verdiği bilgiler ışığında ortaya konulmuştur.

Özet İngilizce :

In the present study, based on Chinese sources, I have studied the beginning of the relations between the East Turkestan area and Chinese and overall situation of this relations until mid-second century when Chinese had been forced to leave area. The result has been determined that China has always had interest in entering the field of East Turkestan and the Chinese have always desired to seize area because of the geographical, economic and strategic reasons since ancient times.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :