Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antik dönem fresk yapım teknikleri

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü1
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Sıva üzerine çeşitli boyalarla yapılan resimlere genel olarak "Fresk" adı verilir. "Buon Fresko" ya da "Al Fresko" denilen ıslak sıva üzerine yapılan teknik gerçek fresk tekniğidir. Yüzey kurudukça kireç, pigmentin sıvaya yapışmasını sağlar. "Fresko Secco" ya da kısaca "Secco" denilen teknikte ise resim doğrudan kuru sıva üzerine yapılmaktadır. Fresk tekniğinde resmin uzun süre dayanabilmesi için sıva tabakasının iyi hazırlanması gereklidir. Sıva, mutlaka iyi yıkanmış dere kumu ve sönmüş kireçten oluşmalıdır. Fresk sıvası üç ana tabakadan oluşmaktadır. Birinci tabakaya "Trusilar", ikinci tabakaya "Arricciato", en üstte yer alan resmin yapıldığı sonuncu tabakaya ise "İntonaco" adı verilir. Roma duvar resimlerinde intonaco tabakası, kireç ve mermer tozundan oluşmaktadır. Antik yazarlardan Plinius ve Vitruvius toprak, mineraller, bitkisel ve hayvansal kaynaklı boyalar hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Plinius pigmentleri "florid" (parlak) ve "austere" (koyu) olmak üzere iki ana gruba ayırmaktadır. Florid pigmentleri minium (zincifre), armenium (vermillion, azurit), chrysocolla (malahit), cinnabaris (muhtemelen bitki reçinesi), indigo (çivit) ve Tyrian moru olarak saymaktadır. Bu pigmentler sanatçıya işveren tarafından sağlanmaktaydı. Bizzat sanatçı tarafından temin edilen Austere pigmentler arasında ise aşıboyası, yeşil toprak renkleri, kireçtaşı ve Mısır Mavisi bulunmaktaydı. Son yıllarda Roma resim sanatında kullanılan pigmentler üzerine yapılan çalışmalarda Optical polarizing light ve elektron mikroskobu dahil olmak üzere çeşitli teknikler uygulanmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

xPaintings on plaster painted with various colors are in general called fresco. The technique where wet plaster is painted, which is called "Buon Fresco"or "Al Fresco", is the real fresco technique. As the surface dries, lime makes the pigment stick to the plaster. In the "Fresco Secco" technique, called "Secco" in short, painting is directly made on dried plaster. In the fresco technique, the plaster surface needs to be prepared very good for the painting to last long. Plaster needs to be made of well washed river sand and slaked lime. Fresco plaster consists of three layers. First layer is called "Trusilar", second layer "Arricciato" and the top layer where the painting is made "Intonaco". In the Roman wall paintings, the intonaco layer consists of lime and marble powder. Ancient writers Plinius and Vitruvius give extensive information about soils, minerals, and plant and animal base colors. Plinius classifies pigments into two main groups; "florid" (bright) and "austere" (sombre). He indicates florid pigments as minium (cinnabar), armenium (vermillion, azurite), chrysocolla (malachite), cinnabaris (probably plant resin), indigo and Tyrian purple. These pigments are provided to the artist by the employer. Artist himself obtains the austere pigments, like ocher, green soil colors, limestone and Nile blue. In the recent years, pigments used in Roman painting art are investigated through various techniques including optical polarizing light and electron microscope.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :