Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Trabzon da milli iktisat uygulamaları ve iktisadi faaliyetlerin gelişimi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü1
Görüntülenme :
292
DOI :
Özet Türkçe :

19. yüzyılda uluslararası ticaretin Karadeniz kıyılarında ve Anadolu'da önemli kentlerinden biri haline gelen Trabzon, 20. yüzyılla birlikte ortaya çıkmaya başlayan siyasal rekabetin etkisiyle eski önemini yitirmeye başlamıştır. Yüzyılın ilk yarısında uluslar arası ticaretten uzaklaşmaya başlayan kentin hayatında, 1913 yılından itibaren İttihat ve Terakki yönetiminin uygulamaya koyduğu "Milli İktisat" düşüncesinden kaynaklanan uygulamaların izlerine rastlıyoruz. Bu dönem içerisinde bir taraftan uluslar arası ticaretin temsilcileri olan yabancılar ve onların temsilciliklerinin şehri terki ortaya çıkarken, diğer yandan onlarla ilişkili olan gayr‐i Müslim nüfus siyasal gelişmelere bağlı olarak Anadolu şehirlerini ve dolayısıyla da Trabzon'u terk etmeye başlamışlardı. İşte bu ortamda 19.yüzyılın sonlarından itibaren yeşermeye başlayan Müslüman‐Türk müteşebbis sınıfı bu boşluğu doldurmaya çalışacaktır. Özellikle Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında, Trabzon'da yeni bir tüccar ve müteşebbis grubunun ortaya çıktığı görülür. Bu yeni ticaret sınıfının oluşumunda 1913 "milli iktisat" uygulamalarının etkisinin yanında 1923‐1929 dönemi iktisadi politikalarında etkisi bulunmaktadır. İki Savaş arası dönemde kentin iktisadi sorunlarına yerel kaynaklar kullanılarak nasıl çareler aranıldığı üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Trabzon, which became one of the most important cities of Anatolia and Black Sea coast international trade, started to lose its importance owing to the political competition in the 20th century. In the city, which started to retreat from international trade, we see the footprints of practices which derive from the "national economy" which was put into practice by Community of Union and Progress from 1913 onwards. In this period both foreigners who were the symbols of international trade and their representatives left the city. The non‐Muslim population linked with them also started to leave Anatolian cities and hence Trabzon because of political developments. The Muslim‐Turkish enterpreneur class which started to flourish in this environment tried to fill this vacuum in the late 19th century. During the National Independence War and the early Republican Period a new group of merchants and enterpreneurs appeared in Trabzon. Both the National Economy practices of 1913 and economic policies between 1923‐1929 had an impact on the formation of the new Merchant class. How local resources were tried to be utilized and the solutions that were put forth to the basic economic problems in order to counter the city's economic fall in the interwar period will be dwelled on.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :