Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rusya ilimler akademisi arşivi’nde bulunan türk ve türk halklarıyla ilgili bazı arşiv belgelerinin tanıtılması

Yazar kurumları :
Rusya İlimler Akademisi Moskova Şarkiyat Enstitüsü Basım İşleri 1, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü2
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

Rus Çarlığı sınırları içerisinde barındırdığı her halkın siyasî, sosyal, edebî ve arkeolojik tarihini 1850'li yıllardan itibaren incelemeye başlamıştır. Bu konuda Rusya'da muazzam derecede arşiv ve kütüphane malzemesi bulunmaktadır. Rus araştırmacılar araştırma yaptıkları kültürlerin lisanlarını da öğrenmek zorunda kalıyorlardı. Sahip olduğu coğrafyada yaşayan gayri‐Slav unsurlar içerisinde Türklerin ezici çoğunlukta bulunmasından dolayı Ruslar, Türk kültürünün öğrenilmesini devlet siyaseti olarak benimsemek zorunda kalmıştır. Ayrıca Rusya'nın, Türk halkları içerisinde zamanın en güçlü devleti ile devamlı mücadele içerisinde olması da Osmanlı Devleti ve devamı olarak görülen Türkiye hakkında çalışmalar yapmasına sebep olmuştur. Bu çalışmaların bazıları Moskova Şarkiyat Enstitüsü Arşivi'nde bulunmaktadır. Makalede, Moskova Şarkiyat Enstitüsü'nde Türkoloji üzerine araştırma yapan ilim adamlarının bazı çalışmaları tanıtılacaktır

Özet İngilizce :

The Russian Tsarist investigated the political, social, literary and archeological history of every public living within its borders from the 1850s. In this regard a huge archive and library materials are available in Russia. The Russian researchers had to learn the languages of the cultures being investigated. The fact that the Turks were one of the major non‐Slavic nations within the Russian territory also directed the Russian State to learn the culture of these people as a state policy. In addition, the ongoing fighting with the Ottoman Empire, the most powerful state among the Turkic people at that time, caused Russia to research more about the Ottoman Empire and its successor Turkey. A number of these studies are kept in the archives of Moscow Institute of Oriental Studies. In this article, it will be looked at some of the researches done by the academicians studying on Turkology at Moscow Institute of Oriental Studies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :