Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingiltere nin çanakkale boğazı’na yapılan taarruzu ve türk müdafaasını tahkik etmek amacıyla kurduğu çanakkale komitesi (1919)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Çanakkale Cephesi'ndeki başarısını diğer cephelerde sürdüremeyerek I. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Mütarekenin ardından İtilaf Devletleri Boğazlar bölgesini işgal ettiler. Boğazlar bölgesinde denetimi ele geçiren İngilizler, I. Dünya Savaşı'nda yenildikleri cephelerde neden başarısız olduklarını araştırarak ders çıkarmak amacıyla harekete geçtiler. Bu meyanda Çanakkale Savaşlarındaki başarısızlığı tahkik etmek üzere bir komite kuruldu. İngiliz Deniz ve Savaş Bakanlıkları arasındaki yazışmalar neticesinde çalışma esasları belirlenen Çanakkale Komitesi 8 Nisan 1919 tarihinde Çanakkale'ye vardı. Yürütülen tahkikatın ardından Çanakkale Komitesi tarafından hazırlanan raporlar İngiliz Deniz Bakanlığı'na sunuldu. Normal şartlar altında Deniz Bakanlığı'nın bu raporları düzelterek yayımlaması gerekiyordu. Ancak Savaş Bakanlığı temsilcileri tarafından yapılan değerlendirmelerden rahatsız olan Deniz Bakanlığı bunların değiştirilmesini talep etti. Ortak nokta bulunamayınca Deniz Bakanlığı düzeltilmemiş raporun aslını, İmparatorluk Savunma Komitesi Tarih Bölümü'ne gönderdi. Fakat sonradan Deniz Bakanlığı'nın, nüshalarının imha edilmesine karar verildiği rapor 1921 yılında yayınlandı.

Özet İngilizce :

The Ottoman Empire, who could not continue to the success of the Gallipoli Campaign in the other fronts of the World War I, in order to defeated was forced to sign the Mudros Armistice on October 30, 1918. After the armistice Allies invaded the Straits region. Dominating the Straits The British Ministry of Marine ivestigating the cause of failure of the Gallipoli Campaign to keep under permanent control of the Dardanelles Strait and decided to make investigations about the Gallipoli Campaign. For this purpose, the Dardanelles Committee, established and operating principles, arrived Dardanelles on April 8, 1919. The reports prepared by members of the Dardanelles Committee, presented the British Ministry of Marine. Under normal conditions Ministry of Marine had to correct and publish these reports. However, disturbing the evaluations made by representatives of the Ministry of War in the report, Ministry of Marine has demanded their replacement. Bacause of common point could not be reached, Ministry of Marine sent the original copy of the uncorrected report to the Historical Section of The Committee of Imperial Defence's. The Report which British Ministry of Marine had decided to destroy was published in 1921.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :