Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cahit sıtkı tarancı nın estetiği: 1.) estetik obje/sanat eseri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında hem şiir yazmış, hem şiir üzerinde düşünmüş sanatkârlarımız yetişmiştir. Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar onların arasında akla ilk gelen isimlerdir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren şiirlerini neşretmeye başlayan Cahit Sıtkı Tarancı da hem şiir yazmış, hem özelde şiire, genelde sanat eserinin çeşitli meselelerine dair görüşler ortaya koymuştur. O, şiirin daha doğrusu sanatın çeşitli meselelerine dair görüşlerini daha çok mektup, deneme ve eleştirme türlerinde yazdığı yazılarında dağınık olarak anlatmıştır. Onları estetik disiplininin bütünlüğü içinde ele alıp inceler ve o bütünlüğün ait oldukları yerlerinde değerlendirirsek, şairimizin sanat eserine dair düşüncelerini ortaya koymuş oluruz. Estetik, dört unsurdan oluşan bir sanat felsefesi disiplinidir. Bu unsurları şöyle sıralayabiliriz: 1) Estetik süje/sanatkâr, 2) Estetik obje/sanat eseri, 3) Estetik değer/sanat eserinin güzelliği ve 4) Estetik yargı/sanat eserinin yargılanması. Bir sanatkârın estetiği demek, bu dört unsura dair metinlere dayalı düşünceleri demektir. Biz bu çalışmamızda, Cahit Sıtkı'nın bunlardan sadece üçüncüsüne dair görüşlerini bir araya getirmeye ve değerlendirmeye çalışacağız.

Özet İngilizce :

In Turkish literature during the Republic period, artists emerged, who both wrote poetry and thought over poetry. Among them, Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, and Ahmet Hamdi Tanpınar are just a few that first come to mind. Cahit Sıtkı Tarancı, who first published his poetry in the early years of the Republic period, wrote poetry, and put forth his views on poetry especially but also on various issues relating to works of art overall. He expressed his views in regards to poetry, or more accurately, in regards to various artrelated issues in a scattered way in his writing in the form of letters, essays, and criticisms. He would assess them within the entirety of aesthetic discipline and if we were to evaluate them as to where they should stand within that entirety, we will have put forth the writers thoughts associated with the work of art. Aesthetics is a discipline of art philosophy formed of four elements. We can list these elements as follows, 1) Aesthetics subject/artists, 2) Aesthetic object/work of art, 3) Aesthetic value/the beauty of the work of art, and 4) Aesthetic judgement/judging the work of art. The aesthetics of an artists means there thoughts on a text along the lines of these four elements. In this study, we will try to collect and evaluate Cahit Sıtkı Tarancı's thoughts on just the third element stated above.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :