Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsızlık sonrası kazakistan ve türkiye arasındaki sosyo-ekonomik ilişkiler (1990–2011)

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü1, Türkiye İstatistik Kurumu2
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bağımsızlık sonrası Kazakistan'ın Sosyo Ekonomik yapısı ve Türkiye ile bu bağlamda gelişen ilişkileri incelenecektir. Türkiye ve Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkiler, askeri ve güvenlik alanında işbirliği, eğitim alanında Türkiye'nin bölgedeki önemi, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk okulları, Türkiye'de okuyan Kazak öğrenciler, Türkiye Kazakistan bilimsel ve kültürel ilişkileri, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güncel meseleleri, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk Şirketleri ve bunların yatırımları, Türkiye'deki Kazak şirketlerinin faaliyetleri gibi konular analiz edilip açıklanmaya çalışılmıştır. Kazakistan bağımsızlığını kazandığı 90'lı yıllardan itibaren sosyal ve ekonomik değişim/dönüşüm geçirmiştir. Bu sürecin değerlendirilmesi açısından güncel bilgiler dikkate alınmıştır. Türkiye, ortak geçmiş, ortak etnik yapı ve ortak kültürel özellikleri ile Kazakistan için Avrasya'da işbirliğini geliştirebileceği stratejik ortaklardan birisi olma potansiyeline sahiptir. Türkiye, aynı zamanda Kazakistan için önemli bir pazar olabilir. Bu çalışmayla, çağdaş Kazakistan'ın uluslararası ekonomik, siyasi önemine atıfta bulunarak iki ülke arasındaki diplomatik, askeri, kültürel, ekonomik ve eğitim alanındaki ilişkiler analiz edilmeye çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

This study aims to examine the socio economic structure in Kazakhstan after independence and the improving relations with Turkey are examined within this context. Some of the topics which are analysed and trying to be explained in this study are: diplomatic relations; cooperation in military and security; importance of Turkey in education in the region; Turkish schools which are acting in Kazakhstan; Kazakh students studying in Turkey, scientific and cultural relations between Kazakhstan and Turkey; the actual questions about economic and commercial relations between the two countries; Turkish corporations acting in Kazakhstan and these corporation's investments; the activities of Kazakh corporations in Turkey. Kazakhstan has several economic and social transitions/transformations since the 90's, after gaining its independence. This period is evaluated in the light of the actual data. Turkey has the potentials of a strategic partner, which can build up cooperation for Kazakhstan in Eurasia with the help of its common background, common ethnic structure and common cultural features. At the same time Turkey can be an important market for Kazakhstan. With this study, diplomatic, military, cultural, economic and educational relations between two countries are tried to be analysed by referring modern Kazakhstan's international economic and political importance.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :