Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2005 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Zihinsel engelli, normal gelişim gösteren ve korunmaya muhtaç çocukların cinsiyet rollerini algılamalarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
658
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, zihinsel engelli, normal gelişim gösteren ve korunmaya muhtaç çocukların cinsiyet rollerini algılamalarının karşılaştırılmalı olarak İncelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya zihinsel engeli olan 40 çocuk, zihinsel engeli olmayan 40 çocuk ve 36 korunmaya muhtaç çocuk katılmıştır. Çocuklar Ankara İl Merkezinde bulunan okulöncesi eğitim kurumlarından, özel eğitim merkezlerinden ve korunmaya muhtaç çocuklardan basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çocukların ailelerine ve öğretmenlerine çocuklarının cinsiyet rollerini etkileyecek etkenlerle ilgili bir anket formu verilerek cevaplandırmaları istenmiştir. Çalışmadaki tüm çocuklara cinsiyet rolünü kazanmaları ile ilgili olan Cinsiyet Rolünü Öğrenme İndeksi (The Sex Role Learning Index) (SERLI) uygulanmıştır. Testin bazı alt-ölçeklerinde cinsiyetler ve gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate if there is any difference in sex role learning between mentally retarded children, normally developing children and children under protection The study covers 40 mentally retarded children, 40 children who are not mentally retarded and 36 children under protection. Children taken into this research are selected by simple random sampling method from special/private education institutions, kindergartens and orphanages located at the centum of Ankara. Parents and teachers are given and requested to fill in a questionnaire about the factors which can affect the gender roles of the children. All the children included in the study were applied The Sex Role Learning Index (SERLI) about the acquisition of gender role. There were significant differences between three groups and between girls and boys for some sub-scales.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :