Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam sonu bakimda sosyal hizmet uzmaninin rolleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
621
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin yaşam sonu ve palyatif bakımının etkililiği, çok disiplinli bir ekibin tüm üyelerinin kendi uzmanlık alanlarındaki rollerini yerine getirmesiyle artar. Hekimlerin
ve hemşirelerin, ekip içinde yer alan diğer profesyonellerin farklı mesleki rollerini ve
uzmanlık konularını bilmeleri son derece önemlidir. Bu sayede hastaları ilgili ekip
üyesine havale edebilirler. Bu makalede,hekimlere ve özellikle hemşirelere yaşam
sonu bakım ekibinin üyesi olan sosyal hizmet uzmanının rolleri açıklanmaktadır. Sosyal
hizmet, sağlık meslekleri olan tıptan ve hemşirelikten farklıdır. İnsanları güçlendirmek
ve yaşam kalitelerini yükseltmek için hem makro ölçekte sosyal adaletin sağlanmasına, hem de mikro ölçekte psikososyal sorunların çözülmesine katkı veren çok boyutlu müdahaleler içerir. Sosyal hizmet yalnızca, psikolojik danışma, çocukları koruma altına alma, sosyal sigorta işlemlerini yürütme, sosyal yardım sağlama veya taburculuk sorunlarını giderme mesleği değildir. Bu makalede bir vaka örneği üzerinden sosyal hizmet uzmanının farklı rollerinin yaşam sonu bakım ekibine nasıl katkılar sağladığı üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Effective care at the end of life requires input from all members of the multidisciplinary team. Physicians and nurses working need to be aware of the different roles and expertise of other professionals so that they can refer their patients accordingly. This article will describe to physicians and nurses the role of social workers. Social work differs from medicine and nursing, and instead its practice aims to integrate social justice and psychosocial problem-solving with personal help in order to empower people and enhance their quality of life. Social work should not be equated with counseling, taking children into care, or merely sorting out social security, providing social aids, or solving discharge problems. Within this article, a case study will illustrate how these different aspects of social work are integrated within end-of-life care team.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :