Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yalnizlik ve sosyal memnuniyetsizlik ölçeği’nin 60-72 aylik türk çocuklarina uyarlanmasi

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi2, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
794
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal gelişim okul öncesi yıllarda büyük önem taşımakta ve bu yıllarda çocuklar daha sonraki yaşantılarına temel oluşturacak pek çok sosyal beceri kazanmaktadırlar. Çocuğun sosyalleşmesinde akranların rolü büyüktür. Okul öncesi dönemdeki çocukların akran ilişkilerinde yaşadığı sorunlar genellikle ebeveyn veya öğretmenler tarafından değerlendirilmekte ya da gözlem tekniği kullanılmaktadır. Alanda, çocuğun akran ilişkilerine dayalı olarak yaşadığı yalnızlığı ve soysal ilişkilerindeki memnunluk düzeyini kendi değerlendirmelerine dayalı olarak ölçen bir ölçme aracı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Cassidy ve Asher (1992) tarafından geliştirilen Loneliness and Social Dissatisfaction Questionnaire (Yalnızlık ve Sosyal Memnuniyetsizlik Ölçeği)’nin 60–72 aylar arasındaki Türk çocuklarına uyarlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ölçek 60–72 aylar arasındaki 297 (kız: 139, erkek: 158) çocuğa uygulanmıştır. Veriler üzerinden temel bileşenler analizi yöntemi ile faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçme aracının 15 maddeden oluşan, tek boyutlu bir yapı sergilediği anlaşılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.759, test-tekrar test yöntemi ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.849 olarak hesaplanmıştır.

Özet İngilizce :

Social development is an important issue in pre-school period and in these years children gain lots of social skills which provide a basis for future experiences. The peers have a vital role in child’s socialization. The problems that the children who are in pre-school period have in peer relations are generally evaluated by parents or teachers or observation technique is used. In the field, there isn’t any evaluation tool which evaluates the child’s loneliness and pleasure level in social relations according to its own assessment. Because of this in this study adaptation of Loneliness and Social Dissatisfaction Scale which was developed by Cassidy and Asher (1992) to 60-72 months old Turkish children is aimed. With this aim the scale was applied to 297 children (girl:139, boy:158) who are between 60-72 months. On the basis of that data factor analysis was done by using components analysis method. According to factor analysis result it was found that evaluation tool is unidimentional and formed by 15 items. The inner coefficient of consistence of the scale is 0.759, the reliability of co-efficient is 0.849 that was calculated by test-retest method.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :