Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2008 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüberküloz ve yoksulluk: hastaların sosyo demografik özellikleri, yaşam koşulları, yoksulluk ve tüberküloz hastalığının nedenlerine ilişkin değerlendirmeleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, hastanede yatarak tedavi gören tüberküloz (TB) hastalarının sosyo demografik özelliklerini, yaşam koşullarını ve yoksulluğa ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Sağlık Bakanlığı Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalardan bir soru kâğıdı aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada yer alan hastaların öğrenim düzeyinin düşük (%59, 3’ü ilkokul ve daha düşük eğitimli), olduğu, iki ya da üç çocuklu ailelerden geldikleri, çoğunun işsiz olduğu (%38,8) ve yarıya yakınının (%47,1) sosyal güvencesinin olmadığı, düşük gelirli (Ortalama gelir, 545,68 TL) ailelerden geldikleri ve kötü koşullara sahip evlerde yaşadıkları belirlenmiştir. Hastaların, yoksulluk nedenlerini işsizlik, sosyal adaletsizlik, düşük öğrenim düzeyi, kötü yönetim ve yüksek enflasyon gibi makro etmenlere bağladığı saptanmıştır. Bununla birlikte araştırma bulguları, hastaların, işsiz olma, ek bir hastalığa sahip olma ve şanssızlık gibi mikro düzey etmenlerin de etkili olduğunu düşündüklerini ortaya koymaktadır. Hastaların değerlendirmelerine göre yoksulluk nedenleri ile hastalığa yakalanma nedenleri arasında önemli ve pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine socio-demographic characteristics living conditions, and how they perceive the relationship between poverty reasons and reasons for their illness in hospitalized patients with tuberculosis (TB). The data collected from the inpatients of Atatürk Lung Diseases and Chest Surgery Hospital in Ankara by using a questionnaire. Findings indicated that the patients had low level of education (% 59, 3, primary school and lower), had families with two or more children, most of them unemployed (%38, 8) approximately half of them (%47, 1) did not have social security, and they were from low-income families (Average income 545, 68 TL) and lived in poor housing conditions. Findings showed that the patients believe that poverty reasons are related to macro level factor such as unemployment, social injustice, and low level of education, bad administration and high inflation. However, findings also indicated that the patients perceive that reasons for their illness related to micro level factors such as unemployment, additional illness, and bad luck. According to the patients’ evaluation, there were significant and positive relation between poverty reasons and reasons for catching TB.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :