Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2005 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüberküloz hastalığının sosyal yönü ve sosyal hizmet yaklaşımı

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Tüberküloz (TB), daha çok toplumsal ve ekonomik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. TB hastalarının sadece tıbbi teşhis ve tedavilerinin değil aynı zamanda sosyal teşhis ve tedavilerinin de yapılması bu hastalıkla savaşta büyük önem taşımaktadır. Bugün, oldukça zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan nüfus grupları (yoksullar, işsizler, evsizler, marjinal gruplar vb.), gerek yaşanılan fiziksel ve toplumsal çevre gerekse yetersiz beslenme nedeniyle TB gibi enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskiyle karşı karşıyadır. Sosyal ve ekonomik koşulların yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan TB hastalığının tedavisinde etkili yöntemler geliştirebilmek için “çevresi içinde birey” yaklaşımı doğrultusunda hastalığa etkide bulunan faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla oluşturulan ekibin içinde sosyal hizmet uzmanları aktif roller üstlenmektedir. Aşağıdaki çalışmada, TB hastalığının ortaya çıkmasında etkili olan sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik koşullar ve bu koşulların ortadan kaldırılmasında ve/veya etkisinin azaltılmasında sosyal hizmet uzmanının ne gibi çalışmalar yapabileceği tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Tuberculosis can be considered as a disease which is caused by social and economical reasons. Not only the medical diagnosis and treatment but also social diagnosis and treatment of patients with TB is important in the struggle against this disease. Today, most of the demographical groups who are trying to survive under difficult conditions (the poor, unemployed, homeless, marginal groups, etc.) are under the risk of TB due to physical and social environment as well as inadequate nutrition. It is necessary to determine the factors that effect TB in a “person-in-environment” approach in order to develop better ways to treat TB which emerge as a social disease. For this purpose social workers take on important roles in the constituted team.In this study, social demographical and social economical factors that affect the emergence of TB and the work that can be done by social workers to eliminate and/or to decrease the effects of TB is discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :