Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2006 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal hizmetin temel hedefi: sosyal adalet

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

Güçlendirme yaklaşımı temelinde yapılandırılan bu makalede, sosyal adalet ve sosyal hizmet arasındaki ilişki teorik çerçevede tartışılmaktadır. Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmetin nihai hedefinin sosyal adaletin sağlanması olduğu görüşü vurgulanmaktadır. Başlangıcından günümüze uzanan gelişme sürecinde sosyal hizmetin sosyal adaletle bağlantısı eleştirel bir bakışla tahlil edilmektedir. Mikro düzeyde psikososyal iyileştirme-geliştirme odaklı, makro düzeyde sosyal değişme ve politika odaklı her uygulama ortamında sosyal adalet nihai hedefine ulaşmada sosyal hizmetin ihtiyacı paradigma değişikliğidir. Bu ihtiyaca yanıt üreten, hem tekil olarak bireyin öznel yaşamında, hem de büyük ölçekte toplumun geniş kesimlerinin gereksinimlerini karşılamada, sorundan çok çözüme odaklanan ve sorunun sahiplerini çözümün baş aktörleri olarak gören paradigma güçlendirmedir. Dolayısıyla, profesyonel uygulamaların birey, grup, aile düzeyinden toplum ve politika düzeyine değin çeşitlilik arz eden uygulama ortamlarında, güçlendirme yaklaşımı temelinde yapılandırılmasıyla sosyal adalet hedefine doğrudan hizmet edileceği görüşü savunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article discusses the relationship between social justice and social work in a theoretical framework which is structured in the basis of the empowerment approach. It’s emphasized that as an academic discipline and also a profession, social work’s primary objective is to ensure social justice. Throughout the development process from beginning to this time, connectedness of social work with social justice is analyzed in the view of a critical thinking. In every practice setting, both psychosocial improvement and development focus on the micro level and social change and policy practice focus on the macro level, social work requires a paradigm change to ensure social justice objective. To give a reply to this requirement, although an individual’s subjective life, and in the process of meeting the needs of large part of a society, empowerment paradigm mainly focuses on solutions rather than problems and sees people as actors their own lives and solutions. Consequently, it’s emphasized that, in various practice settings, from individual, group, family level to societal and policy practice level, professional practices which are structured in the basis of empowerment approach, will directly serve to social justice objective.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :