Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal hizmet uygulamasında empatiyi yeniden düşünmek

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, sosyal hizmet mesleğinde empati kavramının anlamı ve çağrışımları ele alınmaktadır. Makalede, empatinin yardım sürecindeki temel rolü güncel bilgiler ışığında tartışılmaktadır. Sosyal hizmette empati, içeriğin ve hissin yansıtılmasıyla gelişen bir süreçtir. Ortaya çıkışını sağlayan unsurların neler olduğu ise tartışılan bir konudur. Bireyin kalıtımsal yetenekleri arasında olduğu veya eğitimle edinilen bir beceri olduğu yönünde çeşitli görüşler mevcuttur. Makalede, çeşitli referanslarla savunulan temel görüş, empatinin bir süreç olarak ortaya çıkmasına eğitimle yardım edilebilirken, davranışın kendisinin bir beceri olarak doğrudan öğretilemeyeceğidir. Öz-farkındalığı gelişmiş, etkili dinleme becerilerine sahip, toplumsal ve kültürel farklılıklar hakkında bilgi, saygı ve hoşgörü sahibi bir sosyal hizmet uzmanında empatinin gelişmesi kolaylaştırılabilir. Bununla birlikte, terapötik görüşmelerde kullanılan empatik tepkiler ise eğitimle sosyal hizmet uzmanlarına kazandırılabilecek bir uygulama becerisidir. Yazarlar, uzantıları oldukça yoğun bir kavramlar alanına yayılan empatiyi sosyal hizmet disiplini bakışıyla tartışmaktadır.

Özet İngilizce :

This paper examines the meaning and the connotations of the concept of empathy in social work profession. In the article, the basic role of empathy in the helping process is discussed in the light of current knowledge. Empathy in social work has evolved as a process through reflection of feeling and content. Which ingredients reveals empathy is an issue to be discussed. There are various views that it is an individual’s genetic ability or it is a skill acquired by education. The essential point of view advocating with various references in this article is that, although empathy, as a process, can be facilitated to occur, the behaviour itself cannot be directly taught as a skill. Occurring of empathy can be facilitated for social workers, who developed self-awareness, effective listening skills, knowledge, respect and tolerance for the social and cultural differences. However, empathetic reflections, as a practice skill, can be gained to social workers through education. Writers of this paper discuss the empathy, which extends to a various field of concepts from the viewpoint of social work discipline.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :