Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, bazı sorunları ve stresle başetme tarzları

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet lisans öğrencilerinin stresle başetme tarzlarının, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleriyle ve ifade ettikleri bazı sorunlarla karşılaştırmalı olarak belirlenmesidir. Çalışmaya 363 öğrenci katılmıştır. Kadın ve erkek öğrenciler birbirine yakın oranda temsil edilmiştir. Araştırmanın temel bulguları şöyle sıralanmaktadır: Öğrencilerin orta ve alt sosyo-ekonomik düzeyde olduğu düşünülmüştür; büyük çoğunluğu stresli durumlar karşısında en çok sorun odaklı ve olumlu başetme tarzları kullanmaktadırlar. Yaşın ve öğrenim görülen yılın artışıyla duygu odaklı ya da olumsuz başetme tarzlarının kullanımının daha çok azaldığı görülmüştür. Öğrencilerin sorunlarının başında ekonomik sorunlar yer almıştır. Araştırmanın sonuçları, sosyal hizmet eğitiminin öğrencinin başetme yeteneğini artırdığına ilişkin varsayımı güçlendirmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to delineate the styles of coping of social work undergraduate students comparatively with regards to their sociodemographic characteristics and some problems they have encountered. A total of 363 students participated in the study. Female and male students were represented almost equally. The essential findings of the research are as follows: It was thought that the students have middle and low socioeconomic levels; a great number of them used problem-focused and positive coping styles in stressful situations. The use of emotionfocused or negative coping styles decreased more, depending on increased age and education level. Financial problems were the most important problems of students. The results of the research strengthened the assumption that social work education improves the student’s ability to cope.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :