Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet uygulamasi dersleri kapsaminda uygulama yürütecekleri kurumlari tercih etme süreçleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1 Hacettepe Üniversitesi2 Hacettepe Üniversitesi3
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal hizmet eğitimi, en basit şekliyle öğrencilere sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer üçlemesinin öğretildiği, etik ilke ve sorumlulukların aktarıldığı bir farkındalık kazandırma süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreçte kazanılan bilginin uygulamaya aktarılması ise temel bir zorunluluktur. Eğitim sürecinde bu aktarım süreci uygulama dersleriyle mümkün olabilmektedir. Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde Sosyal Hizmet Uygulamaları dersine geçmeden önce öğrencilere hangi kurumda uygulama yapmak istedikleri sorulmaktadır. Araştırmada öğrencilerin kurum tercih süreçleri, ilgili değişkenler çerçevesinde irdelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemiyle yürütülmüş, bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıfta eğitim gören 117 öğrencinin uygulama yapacakları kurumu tercih etme süreci hakkında görüşü alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının kendilerini uygulama yapmaya hazır hissetmemesi ve uygulama öncesi çeşitli endişeler taşıması elde edilen sonuçlardandır.

Özet İngilizce :

Social work education can simply be defined as a process of awareness-raising including teaching knowledge, skills and value bases of social work and transfering ethical principles and responsibilities to the students. Transferring the knowledge gained in the process into practice is a basic requirement. The process of transfering could be done by practice cources. In Hacettepe Unıversity F.E.A.S. Department of Social Work, at the beginning of the course, students are asked to choose the organization for the course of Social Work Practices. In this study, the students’ organization selection process within the framework of the related variables is investigated. The study had been carried out with quantitative research methods and opinions of 117 students who study in 3th class of Social Work Department, FEAS, Hacettepe University have taken about the process of organization selection. Feeling unready to make practice and having various concerns before practice are some results of the study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :