Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2007 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal hizmet mesleği ve disiplininde sosyal politikanın yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
767
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal politika; insan yaşamının ayrılmaz bir parçası ve sosyal refahın gerçekleşmesinde en önemli araçtır. Genel olarak tüm sosyal sınıfların iyilik halini ve esenliğini geliştirmeyi amaçlamakla birlikte, daha çok eğitim, sağlık, beslenme, giyim ve barınma gibi temel insani gereksinimlerini dahi karşılamakta zorluk çeken yoksul nüfus gruplarına asgari bir yaşam standardı sağlama çabasındadır. Sosyal politika; sosyal refah ve sosyal adaleti sağlama, sosyal sınıflar arasındaki sürtüşmeleri asgariye indirgeme, sosyal sorunları ortadan kaldırma ve böylelikle sağlıklı bir toplum meydana getirme amacındadır. Bu amaçlar bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmet tarafından da paylaşılmaktadır. Bu çalışmada, sosyal politika disiplininin konusu, sosyal politikanın hedefleri, sosyal politikanın araçları, sosyal hizmet açısından sosyal politikanın anlamı, sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisinin tarihsel arka planı ve sosyal hizmet sosyal politika ilişkisi konuları tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

Social policy is an inseparable component of human life and the most important instrument of the realization of social welfare. Generally, social policy aims to develop the welfare and well-being of all social classes. However, mostly it tries to provide a minumum standart of living for the poor population groups who face difficulties in meeting main human needs like education, health, nutrition, clothing and sheltering, etc. Social policy aims to provide social welfare and social justice, to minimize the strife among social classes, to remove the social problems and in this way it also targets to constitute a healthy community. At the same time, these objectives are shared by social work as a discipline and a profession. In this study, the subject of social policy discipline, the goals of social policy, the instruments of social policy, the meaning of social policy from the viewpoint of social work, the history of the relation of social work and social policy and the relation of social work and social policy will be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :