Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal hizmet etiğinde radikal yansımalar

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, sosyal hizmet etiğinde etkili olan Kantçı, Faydacı ve Ortak Ahlakçı yaklaşımları radikal, eleştirel ve baskıkarşıtı anlayış çerçevesinde yeniden değerlendirmektir. Bu nedenle radikal, eleştirel ve baskı-karşıtı yaklaşımların, sosyal hizmet etik değerlendirme sürecinde vurguladığı boyutlar ve geleneksel etik anlayışa getirdiği eleştiriler ele alınmıştır. Böyle bir ele alışın sosyal hizmet uygulamalarında "etik" ya da "etik dışı" kabullerin farklı değerlerle şekillenebileceğini göstermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu düşünce ise sosyal hizmet uygulamasında karşılaşılan etik ikilemler üzerine odaklanan geleneksel etik anlayışın, artık radikal, eleştirel ve dönüşümsel geleneğe yakın yeni etik yaklaşımlara kaydığı söylemine dayanmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this article is to reevaluate Kantian, Utilitarian and Common Morality ethical approaches which are influential in social work within the framework of radical, critical and anti-oppressive understandings. Because of this, radical, critical and antioppressive approaches are discussed with their impacts emphasized in social work ethical evaluation process and their critics to traditional ethical understanding. It is thought that this kind of framework is crucial to understand how "ethical" or "nonethical" can be shaped with different values in social work practice. This idea is based on the discourse that conception of traditional ethics which focuses on ethical dilemmas encountered within social work practice has slipped to new ethical approaches familiar with radical, critical and reflexive traditions at present.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :