Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal dışlanmanın dinamiği, bilimin, mesleğin dışlanması ve öngörüler

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya bunalımının dinamiğini kavramadan sosyal dışlanmayı açıklamak olanaklı değildir. Toplumun ve insanın kendi gerçekliğini bilmesine, değiştirmesine ve geliştirmesine katkıda bulunmak tüm bilimlerin ve mesleklerin ortak amacıdır. Türkiye’de sosyal hizmet biliminin ve mesleğinin gelişimi konusunda önemli çelişkiler yaşanmaktadır. Bilimsel ilerlemeye ve sosyal hizmet uzmanına duyulan gereksinim gün geçtikçe artarken sosyal hizmetler sektöründe bilimin dışlanması ve ara düzenlemelere yönelişler yeni sorunlar doğurmaktadır. Sosyal hizmetlerin sosyal devlet ilkesine göre yapılanması temel bir gereksinimdir. Üniversite sisteminde bölümleşen sosyal hizmet; bilimsel, akademik, eğitsel yönlerden, araştırma ve hizmet üretme olanaklarına kavuşmuştur. Sosyal hizmet bilim dünyası için gelecek vizyonu, bilgi üretme potansiyelini ve performansını yükseltmek ve ekolleşmektir.

Özet İngilizce :

It is not possible to describe social exclusion without understanding of the dynamics of world depression. Of all the sciences and professions’ common goal is to contribute to society and the people to know, to change and to develop their own reality. Development of science and profession of social work in Turkey on the subject of significant controversy are taking place. While the need for scientific progress and the need for social work professionals are increasing every day, exclusion of science in the sector of social services and orientation to palliative regulations raises new problems. Structuring of social services considering to the principle of the social state is a basic requirement. Social work departments in the university system have gained research and service production opportunities on the aspects of scientific, academic, and educational. The future vision for the social work science environment is to increase the potential and the performance of knowledge generation and becoming a school.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :