Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Social skill levels of students of social work: do outside activities make a difference?

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to discover whether participation in activities outside the classroom has an effect on the social skill level.The study tries to compare the social skill levels of 97 students in the Department of Social Work Faculty of Economic and Administrative Sciences, Hacettepe University, who participate and those who do not participate in activities outside classroom. The data obtained through the research shows that there is a meaningful relationship, statistically, between certain demographic characteristics of the students and their scores on social skill inventory sub-scales; and proving that the total social skill scores of those who participate in artistic, sports and any other social activities are considerably higher than those who do not participate in such activities.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı ders dışı etkinliklere katılımın sosyal beceri düzeyi üzerinde bir etkisi olup olmadığının anlaşılmasıdır. Araştırmada, Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde ders dışı etkinliklere katılan ve katılmayan öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılmasına çalışılmıştır. Araştırmaya 97 öğrenci katılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin bazı demografik özellikleri ile sosyal beceri envanteri alt ölçekleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkilerin varlığı gösterirken; sanatsal, sportif ve sosyal herhangi bir faaliyete katılan öğrencilerin sosyal beceri toplam puanlarının, katılmayan öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :