Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Serebral palsi’li çocuğa sahip olan annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu1, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı2, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültes
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Özürlü çocuğa sahip olmak anne ve babaları hem fiziksel hem de emosyonel olarak etkilemektedir. Bu çalışmada SP'li çocuğa sahip annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: SP'li çocuğa sahip annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, 66 SP'li çocuk ve annesi ile gerçekleştirilmiştir. Annelere Aile Ortamı Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: SP'li çocukların yaş ortalaması 4.03±1.09 yıl idi ve 26'sında (%39,4) SP'ye ek olarak konuşma problemi vardı. SP'li çocukların annelerin tanı hakkında bilgilendirilme durumu ve çocuğun konuşma problemi ile aile ortamı değerlendirme ölçeğinin birlikberaberlik alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Tartışma: Ailelere ilişkin daha ayrıntılı bilgi sahibi olunması, aileye sunulacak hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu bakımdan önemli bir çalışmadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Purpose: Having a disabled child effects mothers and fathers both in the physical and emotional aspect. This study aims to investigate levels of perception of family environment in mothers of children with CP. Material-Method: In order to determine the levels of perception of family environment in mothers of children with CP, this study included 66 children with CP and their mothers. Family Environment Questionnaire was applied to mothers. Results: Mean age of the children was 4.03±1.09 years. 26 (39.4%) of all children had speech disorder in addition to CP. Significant correlation was found between clinical type, information given to mothers about the diagnosis of their children, speech disorder of the children and between family environment concept unity-solidarity (p<0.05). Conclusion: Detailed knowledge about families may help to determine the services which will be provided to families. This study therefore is important

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :