Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemde akran zorbalığının incelenmesi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, okul öncesi dönem çocuklarında akran zorbalığını, akran zorbalığı türlerini ve özelliklerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma betimsel türdedir. Çalışma grubunu 53 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplamak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; okul öncesi dönem çocuklarının daha fazla kendi hemcinslerine zorbalık uyguladıkları, erkek çocuklar arasında akran zorbalığının daha fazla yaşandığı, en sık fiziksel zorbalığın görüldüğü, bununla birlikte ilişkisel ve sözel akran zorbalığının da okul öncesi dönemde görüldüğü belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study was carried out to determine peer bullying in preschool period and peer bullying types and characteristics. This study type is a descriptive research. The working group was consisted of 53 preschool teachers. A questionnaire form made up of openended questions was used to gather data and the data obtained was analyzed through content analysis. The results of this research indicate gender differences in peer bullying occurences. Peer bullying occured more among male children. In addition preschool children tend to bully same sex peers. Although relational and verbal bullying were observed among preschool children, physical bullying occured more often.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :