Eker, Süer ve Ülkü Çelik Şavk Ed. 2016 . Tehlikedeki Türk DilleriEndangered Turkic Languages 4 Cilt . Ankara & Astana: Uluslararası Türk Akademisi & Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.

Eker, Süer ve Ülkü Çelik Şavk Ed. 2016 . Tehlikedeki Türk DilleriEndangered Turkic Languages 4 Cilt . Ankara & Astana: Uluslararası Türk Akademisi & Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi.