Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2006 , Cilt 17 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul- aile birliği çalışmalarını güçlendirme araştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Okul aile birliğinin yapısını ve çalışmalarını güçlendirmek hedefi doğrultusunda, birlik başkanlarının sorumluluk aldıkları okul ortamını ve başkanların toplumsal konumlarını belirlemek, birlik çalışmalarının güçlü yanlarını ve sağladıkları başarıları saptamak, birlik çalışmalarında karşılaşılan riskleri ve yaşanılan sorunları değerlendirmek, sorunların çözüm yollarını gündeme getirerek birlikleri güçlendirici öngörülerde bulunmak bu çalışmanın amacıdır. Okul-aile birliği; veli katılımını temel alan örgütlü bir yapıda, ulusal bakış ve sorumluluklar gereğince, çağdaş toplum olma doğrultusunda, okul yönetimi ile işbirliği içinde, öğrenciyi, okulu ve eğitimi geliştirici etkinlikler yapan, gerekli ilişki ve etkileşimleri kuran, velilerin gücünü demokrasi kültürüne ve ilkelerine göre harekete geçiren örgütlü bir birliktir. Birlikleri güçlendirecek strateji; bilimin önderliğinde, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ilkelerinin bütünlüğünde, öğrenciyi temel alan, sosyal çevreyi, aileyi ve okulu ve geliştiren, birlikte yapma, dayanışma, paylaşma, katılım, işbirliği, destekleme, yardımcı olma kültürünü geliştiren yaklaşıma göre belirlenmelidir.

Özet İngilizce :

Aim of this study is, in the aim of empower structure and works of school family union, determining of social location and responsible school settings of presidents of unions; determining of strong parts and successes of union works; assessing of faced problems and risks in union works; making foresights to empower unions by presenting solution ways of problems. School-family union is organized union that realizes activities to develop school and education, establish necessary relations and interactions, mobilize power of guardians as to principles and culture of democracy in an organized structure that gives importance to guardian participation in the framework of national view and responsibilities towards being contemporary society. Strategy that empowers unions should be determined as suitable to approach which is student-based, develops social environment, family, school and culture of team work, solidarity, sharing, participation, cooperation, supporting and helping in integrity of central administration and local administration in the leadership of science.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :