Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğrencilerin ilişkilerinde yaşadıkları sosyal baskı ve kontrolle ilgili güçlükler araştırması

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin ilişkilerinde yaşadıkları sosyal baskı ve kontrolle ilgili güçlükleri saptamak, başkalarına yardım etme davranışlarının etkilerini incelemek, kendilerini savunma durumlarını belirlemektir. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için geçerlilik çalışması yapılmış olan WHOQOL– 100 yaşam kalitesi ölçeği ile veriler toplanmıştır. Öğrenciler ilişkilerinde büyük bir sosyal baskı yaşamaktadır. Kız öğrenciler uyumlu ve bağımlı ilişkileri yaşarken, erkek öğrenciler uyumsuz, çatışmacı ve bağımsızlık arayıcı ilişkiler içindedir. Savunmacı iletişim tutumları, öğrencilerin ilişkilerinin niteliğini belirlemekte, iletişim çatışmalarının ve şiddetin nedeni olarak önem kazanmaktadır. Baskıcı ve kontrol edici ilişkiler öğrencileri bağımlı toplumsallaşma dinamiğine yönlendirmektedir.

Özet İngilizce :

This research aims at determining social pressure and control difficulties students experience in their relations; examining the influences of their behaviour in helping others; and determining their self-defence state. Data were collected via WHO's life quality scale "WHOQOL-100", whose validity study has been done for Turkey. Students experience great social pressures in their relations. While female students establish harmonious and dependent relations, male students experience inharmonious, confrontational and independent relations. Defensive communication attitudes determine the quality of student relations and gain importance as the reason of communication conflicts and violence. Oppressive and controlling relations direct students to dependent socialization dynamics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :