Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Madde ve madde kullanımı ile mücadelede ulusal politika ve strateji öncelikleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birliği’nin madde ile mücadele eylem planı disiplinler arası, bütüncül çok sektörlü ve anahtar olarak, talebin azaltılması, arzın azaltılması ve kaçakçılıkla savaş, uluslar arası işbirliği, ulusal düzeyde ve Birlik düzeyinde eşgüdümü temel alan bileşik bir yanıtın önemini vurgulamaktadır. Madde ile Mücadele Avrupa Birliği Eylem Planı; bilgilendirme, talep azaltılması etkinliği, narkotik ilaç ve psikotropik maddelerin kaçakçılığının azaltılması için etkinlik, uluslararası düzeyde etkinlik, eşgüdüm alanlarını içermektedir. Bu makale, Türkiye için madde ile mümücadele ulusal politika ve strateji planı modelini kapsamaktadır. Uluslar arası sahnede, saygın bir yere sahip olmak ve ulusal çıkarlara etkili bir şekilde gerçekleştirilecek politika yürütebilmek için, ulusal gücün bir bütün olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

EU action plan to combat drugs stresses the need for a global, multidisciplinary and integrated response based on the following four key elements: demand reduction, supply reduction, the fight against illicit trafficking and international co-operation and coordination at national and union level. The EU Plan to Combat Drugs further covers the following areas: information sharing, action on demand reduction, action on reduction of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, action at international level and co-ordination. This article focuses on Turkey’s national policy and strategy plan to combat drugs. In order to occupy a prominent position on the international scene and to be able to conduct a drugs policy to effectively realize national interests, national power must be developed as a whole, because on the international arena and European Union, power is still the most important factor.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :