Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri ve sosyal destek durumları ile benlik saygısı düzeyleri arasında ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Görüntülenme :
581
DOI :
Özet Türkçe :

Benlik saygısı çocukluk döneminden itibaren oluşmaya başlayan ve bireyin tüm yaşantısı etkileyen bir kavramdır. Benlik saygısının olumlu ya da olumsuz bir biçimde şekillenmesinde aile, çevre gibi pek çok faktör etkili olmaktadır. Bu çalışma kapsamında lisede okuyan 461 öğrenci ile görüşülmüş ve oluşturulan görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin benlik saygıları, sosyo-demografik özellikler ve sosyal destek açısından ortaya konmaktadır. Araştırmanın temel bulgularını özetlemek gerekirse, kızların, anne ve babaları üniversite mezunu olanların, gelir durumu yüksek olanların ve uzun süre kentte yaşayan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri diğerlerinden daha yüksektir. Akademik başarısı düşük olan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerden daha düşük bulunmuştur. Sosyal destek açısından sonuçlar özetlenecek olursa, Tüm boyutlarıyla sosyal desteğe sahip olan öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri, sosyal desteğe sahip olmayan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur.

Özet İngilizce :

Self esteem is a concept that is formed starting from the childhood period and affecting an individual’s whole life. There are lots of factors, such as family and environment, that affect positive or negative formation of self esteem. In the context of this study, 461 students who study at High School level were interviewed and a questionnaire was applied. In the study, self esteem of students is revealed in terms of socio-demographical characteristics and social support. To summarize the results, the females, the students having mothers and fathers who are university graduates, the students who have lived in a city for a long time and the students who have higher income have higher levels of self esteem than others. The students who fail in a class have lower levels of self esteem than others. The students who have full social support have higher levels of self esteem.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :