Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2008 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye anarko-feminist bakış: makrodan mikroya sosyal hizmet

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
649
DOI :
Özet Türkçe :

Makale, ataerkil toplumsal yapının ve toplumdaki eşitsiz ilişkilerin, kadınların yurttaşlık hakları, şiddete uğrayan kadın ve şiddet uygulayan erkekle ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden üretilebileceği kaygısı ile kaleme alınmıştır. Bu kaygının yok olmasında ise, eşitlik ve özgürlük adına geliştirilecek yeni, yaratıcı ve eleştirel düşünce yapılarını güçlendirmenin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, çalışma sadece yeni ve eleştirel bir bakış açısı sağlayabileceği düşüncesi ile, kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik olarak sosyal hizmet mesleğinin gerçekleştirdiği uygulamalarda önemli olan/olabilecek noktaları, anarko-feminist bir süzgeçten geçirerek değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

The article is written upon the concern that patriarchic social structure and the unequal relationships appearing in the society may be reproduced as a result of the studies carried out concerning the citizenship rights of women, men using violence and women being exposed to violence. Concerning the elimination of this concern, it is believed that it is crucial to strengthen the development of new, creative and critical frames of thought for the sake of equality and freedom. Within this context, this study, in the belief that it can ensure a new and critical perspective, just aims at evaluating the points that are/ can be important in the social work practice to eliminate violence against women, by applying an anarcho-feminist framework.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :