Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan ticaretiyle mücadelede sosyal politika ve sosyal hizmetlerin gelişimi: ukrayna örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü 1
Görüntülenme :
563
DOI :
Özet Türkçe :

Modern bir kölelik biçimi olan insan ticareti özellikle SSCB'nin yıkılmasının ardından Avrupa, ve Orta Doğu'da giderek artmış; hem nedenleri hem sonuçları itibariyle ulus-ötesi bir sosyal problem haline gelmiştir. İnsan ticaretiyle mücadele gerek sosyal politika gerekse sosyal hizmetler açısından yeni bir politika ve müdahale alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, insan ticaretinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Ukrayna'da gerçekleştirilmiş alan araştırması bulgularına dayanarak, Ukrayna'da insan ticaretinin bilinen boyutları, sorunun ortaya çıktığı ekonomik ve siyasi arka plan incelenip, insan ticaretiyle mücadele için geliştirilen sosyal politika ve sosyal hizmet uygulamaları değerlendirilmekte, kısaca Ukrayna örneğinde insan ticaretiyle mücadelenin gelişimi sosyal hizmet bakış açısıyla çözümlenmektedir.

Özet İngilizce :

After the fall of the USSR, the modern form of slavery that is human trafficking has widened its scope in Europe as well as in the Middle East and due to its causes and effects has become a transnational social problem. Therefore fight against human trafficking developed into a new political area for social policy and a new intervention area for social work. This study reviews the known scope of human trafficking; it reveals the political and economic background of the problem and evaluates social policy and social work interventions in fighting human trafficking by using data of obtained in field research carried out in Ukraine, which is one of the countries strongly affected by human trafficking. In short, the study analyses the development of counter-trafficking in Ukraine with a social work point of view.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :