Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hükümlülerin suç davranişinin nedenlerine ve suç davranişi risk faktörlerine ilişkin düşünceleri

Yazar kurumları :
Adalet Bakanlığı1, Hacettepe Üniversitesi2
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Normatif sosyal düzenin ve yasaların ihlali olan suç davranışının birçok nedeni olmakla birlikte suç davranışı, birçok faktörün birleşmesi ya da etkisiyle meydana gelmektedir. Literatürde de suç davranışının birçok nedeni olduğu ifade edilmektedir. Ancak genel olarak işsizlik, ekonomik sorunlar, ailevi problemler, arkadaş ilişkileri, yaşam koşulları, çevresel koşullar, kişinin geçmişinde bir suç davranışının olması, psikolojik problemler, geçmişinde fiziksel ya da cinsel tacizin olması gibi faktörler suç davranışının nedenleri arasında gösterilmektedir. Peki suç işlemiş bireyler, suç davranışlarının nedenlerini açıklarken hangi faktörlere atıfta bulunmaktadırlar. Bu soruya cevap aramak adına, bu çalışma Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ nde kalmakta o lan 6 0 h ükümlüyle y apılmış, 6 0 hükümlünün onbeşiyle, 60 ile 90 dakika arası bireysel görüşülmüştür. Hükümlülere, “Neden burada olduğunuzu düşünüyorsunuz?”, “Ne tür ayrımcılıklarla karşılaştınız”, “Cezaevini anlatır mısınız?”, “Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?” soruları sorulmuş ve alınan cevaplar analiz edilmiştir. Bu çalışma nitel bir çalışma olup, çalışmada katılımcı araştırma yöntemlerinden olan metin yazdırma yöntemi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

Crime behavior happens with the combination or influence of multiple factors in addition to its being a reason of many crime behaviors which break normative social order and laws. But generally, unemployment, economical problems, family problems, friendships, life conditions, environmental conditions, any prior crimes, physiological problems, and any prior physiological or physical abuse are shown as reasons of crime. Which factors do criminal individuals refer to when they explain their crime behaviors? The research was made with sixty prisoners as participants who were interviewed individually sixty and ninety minutes with fifteen of sixty prisoners who were in Ankara Prisons Campus in order to look for answer this question. The questions such as “Why do you think you are here?”, “What kind of discriminations did you meet?”, “Could you talk about the prison?”, “What do want to do after your prison life?”, were asked and the answers were analyzed. This study is a qualitative work, and a script writing method from participative research methods was used.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :