Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hasta hakları kurul dosyalarının sosyal hizmet bakış açısıyla incelenmesı ve değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sağlık Bakanlığı Ankara Ulus Devlet Hastanesi Sosyal Çalışmacı1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Hasta Hakları son yıllarda önemi giderek artan bir kavramdır. Türkiye'de hasta hakları Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerde "Hasta Hakları Birimi" ve Hasta Hakları Kurulu" çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Hasta Hakları Kurul dosyalarının incelenmesi ile kurula yapılan başvuruların ve kurulda görüşülen sorunların niteliğini belirlemek ve hasta hakları kurulunun işleyiş şeklini değerlendirmektir. Bu sayede araştırma bulguları doğrultusunda hasta hakları kurullarının yeniden yapılandırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi yönünde katkısının olabileceği düşünülmüştür. Bu çalışmada Ankara ilinde bulunan Ulus Devlet Hastanesi'nin hasta hakları kurul dosyaları belgesel tarama yöntemiyle incelenmiştir. Söz konusu hastanede 2005 yılında 7 dosya, 2006 yılında 26 dosya, 2007 yılında 20 dosya, 2008 yılında 6 dosya, 2009 yılında 2 dosya ve 2010 yılında 9 dosya hasta hakları kurulunda görüşülmüştür. Araştırma kapsamında 2005–2010 yılları arasında kurulda görüşülmüş olan toplam 70 dosya araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma sonucuna göre hasta hakları kuruluna başvuranların yaş ortalaması 40.4 olup, çoğunluğu ilköğretim mezunudur. Hakkında en fazla başvuru yapılan meslek grubu uzman hekimlerdir (%67.1). Bu meslek grubunu pratisyen hekim izlemektedir (%12.9). En fazla başvuru konusu sırasıyla, doktorun hastayı azarlaması (%21.4), hizmetten faydalanamama (%10.0), hastaya tıbbi özenin gösterilmemesi (%8.6), doktorun hastaya hakaret etmesi (%7.1), doktor tarafından kötü muamele görme (%7.1), doktorun ilgisizliği (%7.1), hemşirenin azarlaması (%4.3), doktorun hastayı taciz etmesi (%4.3)'dir. Hasta başvurularının sonuçlandırılma süresi ortalama 14 gündür. Kurul sonucuna göre başvuruların %77.1'inde hasta hakları ihlali bulunmamaktadır.

Özet İngilizce :

The concept of patient rights have increasingly gained importance of in the world. In Turkey, Patients' rights are executed by "The Patient Rights Unit" and "The Patient Rights Committee" in the hospitals of the Ministry of Health. The aim of this study is to analyze the quality of complaints that are examined by the committee. In this context, the study will evaluate how the committee operates. In this way, the study aims to contribute to the re-construction of the patient rights committees. In this study, the files, which are examined by the patient rights committee of Ulus State Hospital in Ankara, are analyzed through documentary scanning. In this hospital, the numbers of the files overviewed by the committee members are as follows: 7 files in 2005, 26 files in 2006, 20 files in 2007, 6 files in 2008, 2 files in 2009 and 9 files in 2010. The sample group of the study is the 70 files overviewed by the committee between 2005 and 2010. According to the study, the average age of the patients who apply to the committee is 40.4, and the most of the patients are the graduates of an elementary school. Medical specialists are those about whom patients apply to the committee the most (67.1%). Practitioners are located in the second place (12.9%). The most repeated subjects of complaint are: doctors scolding patients (21.4%), not benefiting from services (10.0%), lack of medical attention (8.6%), doctors insulting patients (7.1%), doctors mistreat to patients (7.1%), doctors careless to patients (7.1%), nurses scolding patients (4.3%), doctors harassing patients (4.3%). The average time of finalization of applications is 14 days. According to the committee, there is no infringement on the rights of the patients in 77. 1% of the files.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :