Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2007 , Cilt 18 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Göçte kadınlar: feminist yaklaşım çerçevesinde bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
700
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı kadın ve göç ilişkisini sığınmacı kadınlar boyutunda çok yönlü irdelemektir. Bu anlamda araştırmanın temel iddiası, göç ve sığınma durumlarından kadınların erkeklerden daha olumsuz etkilendikleridir. Bu etkilenmeye rağmen sığınma boyutunda kadın deneyimi yeterince görünür değildir ve bu çalışmada feminist kuram aracılığıyla kadınların deneyimi görünür kılınmaya çalışılmıştır. Çalışmada ağırlıklı olarak İran ve Somali’den gelen yirmi kadın ve yirmi erkek sığınmacı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu çalışmada sığınan ve sığınmacı kadınların göçünün kadınların kendi adlarına yola çıktıkları, aktif oldukları bağımsız bir göç süreci şeklinde yaşandığı görülmüştür. Buna ek olarak kadınlar, göçü, erkek temelli kurumsallaşmış şiddet ya da toplumsal cinsiyetlerinden kaynaklanan nedenlerden kaçmak için “bir baş etme” stratejisi olarak kullanmaktadır. Son olarak her bir kadının göç sürecindeki deneyimlerinin doğru anlaşılması ve doğru sunulmasının önemi ortaya çıkmıştır. Çalışma, feminist sosyal hizmet müdahalesine dayalı önerilerle son bulmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to multi-dimensionally examine the relation between women and migration within the context of women who seek asylum. In this sense, the basic argument of the research is that women are influenced more negatively by the cases of migration and asylum than men do. Despite this influence, women’s experience in the context of asylum is not visible enough, and this study tries to make women’s experience visible via feminist theory. In the study, in depth interviews were done with 20 women and 20 men who seek asylum, mostly from Iran and Somalia. In this study, it appeared that the migration of the women who seek asylum is an independent one in which they move on their own will and are active. In addition, women make use of migration as a “coping strategy” in order to escape the reasons originating from man-based institutionalized violence or gender. Finally, it appears that it is very important to correctly understand and present the experiences of each woman in the migration process. The study ends up with several recommendations based on feminist social work intervention.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :