Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2010 , Cilt 21 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım olanakları ile sanal ortamda meydana gelen zorbalığa ilişkin betimsel bir inceleme

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
526
DOI :
Özet Türkçe :

Elektronik temelli iletişim yollarının çeşitlenmesi ve giderek yaygınlaşması, bazı araştırmalarda dolaylı saldırganlık bazı araştırmalarda ise ilişkisel zorbalık çerçevesinde ele alınan yeni bir zorbalık türünün ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta ergenlik dönemini temsil eden yaş döneminde sanal zorbalık deneyimlerini incelemektir. Araştırma, ilköğretim ikinci kademe ve liseye devam eden yaşları 12 ile 18 arasında değişen 868 ergenle yürütülmüştür (Ort: 14,73, ss = 1.79). Ergenlere cep telefonu, bilgisayar, internet kullanım olanakları, sıklıkları ve amaçlarını belirlemeye yönelik sorular sorulmuş, ergenlerin ne sıklıkla sanal zorbalık tanımı içinde yer alan davranışlar uyguladıkları ve maruz kaldıklarını incelemek için Sanal Zorbalığı Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Ergenlerin %21.7’sinin sanal ortamda akran zorbalığına herhangi bir şekilde dâhil olduğu, erkeklerin sanal ortamda zorbalık davranışlarını kızlara göre daha fazla sergiledikleri, erken ergenlik dönemindekilerin elektronik ortamda zorbalığa maruz kalma açısından daha fazla risk altında oldukları görülmektedir. Ergenlerin sanal zorbalık türünden davranışlarla hem okul içinde hem de okul dışında karşılaştıkları, kızların sosyal destek arama davranışlarını, erkeklerin ise aktif bir şekilde zorbalıkla mücadele etme davranışlarını daha fazla tercih ettikleri görülmüştür.

Özet İngilizce :

The advances in information and communication technologies have became an indispensable part of the communication between adolescents and their peers which plays a significant role in defining cyberbullying. The main purpose of this study is to examine the nature of cyberbullying experiences among 12-18 years old adolescents. The study has been performed on 868 adolescents. To this end, adolescents were asked to complete a self-report questionnaire designed to assess their opportunities and frequency of usage of information and communication technologies, their experiences of being a bully and a victim in cyber environments on Cyberbullying Inventory for the last six months, how often they experienced cyberbullying inside and outside the school and the best way to cope with this type of bullying. It is found that 21.7% of the adolescents have been involved in cyberbullying. While males are more likely to be cyberbullies than females, gender is not significant for being cyberbullied. Although grade is not a significant variable for being involved in cyberbullying, secondary school adolescents are more likely to report being cyberbullied. Prevalence rates of cyberbullying were greater both inside and outside the school. While girls prefer seeking social support, boys prefer fighting against bullying in order to cope with cyberbullying.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :