Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2008 , Cilt 19 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ders kitaplarında toplumsal cinsiyet ayrımı (1990-2006)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet rollerinin benimsetilmesinde önemli bir yeri olduğu düşünülen ilköğretim ders kitapları cinsiyet ayrımcılığı yönünden incelenmiştir. Araştırma, siyasal iktidardaki değişimin ders kitaplarına yansıyan cinsiyet ayrımcılığında herhangi bir değişime yol açıp açmadığını anlamak amacıyla yapılmıştır. Bu noktadan hareketle, 2002 yılındaki iktidar değişimi öncesi ve sonrası arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. 1990 ile 2006 yılları arasındaki ders kitaplarının incelenmesi sonucunda, söz konusu süre zarfında ders kitaplarındaki cinsiyetçi tutumun azalma eğilimi gösterdiği değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, bu azalma eğiliminin siyasal iktidar değişimiyle birebir bağlantılı olmadığı görülmüş ve ders kitaplarındaki değişimin açıklanmasına yardımcı olabilecek faktörlerin neler olabileceği sorusuna yanıt aranmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study examines the primary school books, which are considered to be important factors in introducing the societal gender roles, in terms of gender discrimination. The aim of this study is to find out whether the changes in government have an observable impact on sex-based discrimination in the school books. Within this framework, a comparison has been done between the conditions pre- and post-2002 elections. As a result of the examination of the school books between 1990 and 2006, it has been observed that discriminatory approaches in the school books have tended to decrease. However, it has been seen that this decreasing trend was not a direct result of the governmental change, and the factors which might help us to explain this changing trend in the schoolbooks have been investigated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :