Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuklar ve eğitimde dışlanma

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
562
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim hakkı, temel insan haklarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu anlayışa karşın belirli toplumsal grupların eğitim hizmetlerine erişiminde güçlükler yaşadığı açıktır. Bu durum önemli bir sosyal sorun olarak eğitimde dışlanmayı ortaya çıkartmaktadır. Çocukların eğitim süreçlerinden dışlanması toplumsal yapıyı etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Eğitimde dışlanma mikro düzeyden makro düzeye pek çok faktörle ilgilidir. Bu faktörler temelde mikro düzeyde okul ve öğrenme ortamıyla; mezzo düzeyde eğitimin örgütlenmesi ve sunumuyla ve makro düzeyde eğitim politikalarıyla ilgilidir. Bu çalışmanın konusunu, çocuklar açısından eğitimde dışlanmaya ilişkin söz konusu faktörleri tartışmak oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Right to education is accepted as one of fundamental human rights. In contrast to this understanding, it is clear that certain social groups have difficulties to access educational services. This caused social exclusion as a major social problem. Children’s exclusion from educational processes is one of the major factors that affect social structure. Exclusion from education is related many factors from micro to macro level. These factors are basically related with school and learning environment in micro level, organization and provision of education in mezzo level and educational policies in macro level. This study aims to discuss factors that affect children’s exclusion from education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :