Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2012 , Cilt 23 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun sosyo-demografik olarak incelenmesi üzerine bir çalışma: ardahan örneği

Yazar kurumları :
Ardahan Asker Hastanesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi1, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Amaç: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu çocuk ve ergenlerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmanın amacı DEHB tanısı konan çocukların sosyodemografik özellikleri ile hastalığın ilişkisini saptamaktır. Yöntem: Çalışmaya Ardahan'daki 125 çocuk ve ergen alınmıştır. Sosyodemografik özellikler standart olarak belirlenmiş, sosyodemografik veri hazırlama formu ile elde edilmiştir. Ebeveynlere çocuk ve ergenlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu tanılaması için DSM-IV'e dayalı tarama ve değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca özgül olarak çocuk ve ergenlerde davranım bozukluğunu ele alan makaleler taranmıştır. Bulgular: Olgularda erkek/kız oranı 1,15/1 'idi. Olguların ailenin eğitim durumu, çocuğun ikamet yeri ve yaşı arasında pozitif korelâsyonlar vardı. Kızlarda DEHB'nin dikkatsizlik türü, erkeklerde ise DEHB'nin dürtüsellik-karşıt olma durumu ön planda olduğu saptandı. Tartışma: Çalışmanın sonuçları DEHB'nin cinsiyet ve yaşa göre bazı farklılıkların bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte b

Özet İngilizce :

Objectives: Behavioral Disorder is highly common in children and teenagers. Purpose of this review is to analyse arguments in Chidlren and Teenagers on Sociodemographic characteristics. Method: The test was completed with 125 children and adolescents in Ardahan. Sociodemographic features of cases were recorded using a standart Sociodemographic form. Also Children or parents were applied (STAI-C) based scan and evaluate test. And articles about Attention Deficit Hyperactivity Disorder for children and teenagers were scanned as well. Results: The ratio of boys/girls was 1,15/1 .The were positive correlations between children's age ,parent's education level and child's adress. The most common type of ADHD among girls was inattentive type.Also the most common type of ADHD among boys impusivity type. Discussion:The results of the study showed that the clinical features of ADHD may differ with gender and age of ADHD.However,more detailed studies are required.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :