Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2009 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir sosyal hizmet müdahalesi olarak aile içi şiddet mağduru kadın sorununda feminist etik yaklaşım

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
793
DOI :
Özet Türkçe :

Ataerkil sistemde kadınların erkek iktidarı karşısında ikincil konuma geriletilmesi, aile içine kadına yöneltilen duygusal, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet olarak yansımaktadır. Feminist hareket, aile içi şiddetin görünür kılınmasında önemli bir paya sahiptir. Gerek aile içi şiddet mağduru kadında ortaya çıkan psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik etkilerin iyileştirilmesinde, gerekse toplumun genelinde varolan aile içi şiddeti normalleştirme eğiliminin değiştirilmesinde feminist etik yaklaşım önem kazanmaktadır. Bu önem kökenini, kadının mağduru olduğu aile içi şiddeti geleneksel kadınlık rolleriyle içselleştirmesine neden olan sürecin tersine çevrilmesinde bulur. Bu makalede, feminist etik yaklaşımın, kurulan tüm ilişkilerin ve şiddet yaşantısının toplumun diğer üyeleriyle etkileşim içinde biçimlendirildiği kabulünden hareketle, aile içi şiddet mağduru kadına yönelik gerçekleştirilen sosyal hizmet müdahalesinin niteliği ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

In Patriarchal system women are regressed by power of man and this situation reverberates into family life as emotional, physical, sexual and economic violence which was directed to woman by man. Feminist movement has taken major role to make domestic violence visible. Feminist ethic approach has gained importance both to cure of women who are victims of domestic violence and to change the tendency of normalization of domestic violence that exists common in society. This importance finds its root in reversal process to cause that woman internalizes experienced violence by traditional women’s role. In this article has been discussed in view of feminist ethic approach’s acceptance that all established relation and the life of violence are formed by interaction with other member of society, character of social work intervention to woman being domestic violence victim.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :