Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir özsaygı geliştirme programının yetiştirme yurdunda yaşayan ergenlerin özsaygı düzeyleri üzerinde etkililiği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Müdürü1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen "KGOE (Korunma Gereksinimi Olan Ergenler)-Özsaygı Geliştirme Programı"nın; yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin özsaygı düzeyine etkisi incelenmiştir. Yetiştirme yurdunda yaşayan gençlerin "Lise Öğrencileri Özsaygı Envanteri"ndeki sorulara verdikleri cevaplarla, özsaygı düzeyleri belirlenerek deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. "KGOE-Özsaygı Geliştirme Programı" deney grubuna uygulanmıştır. Uygulamanın sonunda grupların tekrar, "Lise Öğrencileri Özsaygı Envanteri"ne verdikleri cevaplar sonucunda "KGOE-Özsaygı Geliştirme Programı"na katılan deney grubu gençlerin elde ettiği kazanımın, kontrol grubu gençlerin elde ettiği kazanımdan fazla olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, yetiştirme yurtlarında psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ve yetiştirme sistemindeki düzenlemelerle gençlerin özsaygılarını geliştirmelerine olanak sağlayacak çalışmaların yapılacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Dans cet recherche, l'influence d'un programme de développment d'estime de soi développée par chercheuse a été examinée sur le niveau d'estime de soi des orphelines qui résident dans les orphelinats. Un groupe de côntrole et d'experience a été formé selon les reponses des orphelines sur "L'inventaire Estime De Soi Sur Lycéens". Le programme de développement d'estime de soi a été appliqué au groupe d'experience. Aprés cette application, il a été constaté que les profits obtenant par de groupe d'experience sont plus que ceux de groupe côntrole. Selon les donneés obtenues aprés cette application, il faurait dire qu'il est pensé de faire de beaucoup des travaux qui servent le développement d'estime de soi des orphelines dans le systéme d'education par l'intermédiaire de la consultation psychologique, de guide et des réglementations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :