Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2011 , Cilt 22 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ankara kadın kapalı ceza infaz kurumunda kalan kadın hükümlülerin psikososyal durumlarının saptanması ve sosyal desteklerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü1, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü2
Görüntülenme :
806
DOI :
Özet Türkçe :

Kadın suçluluk oranındaki artışlarla bağlantılı olarak kadın hükümlülüğü olgusu, son yıllarda tartışılan en önemli konulardan biri olmuştur. Kadın hükümlüler, toplumun kadına bakış açısı ve toplumdaki konumları nedeniyle diğer suçlu grubundaki bireylere göre daha zor koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın hükümlülerin psiko-sosyal durumlarının saptanması ve sosyal desteklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın hükümlülerden 185'i ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Görüşme Formu sırasında ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanarak toplanmıştır. Veriler SPSS 11.5 paket programında frekans dağılımları, X2 (kay kare) testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda; infaz sürecindeki kadın hükümlülerin belli bir gelirlerinin olmaması, ailelerinden, arkadaşlarından ve sevdiklerinden uzakta olmaları, geleceklerinin ne olacağını bilememeleri, dışarıda kalan çocuklarından ayrı kalmanın ve onların ihtiyaçlarını karşılayamamanın verdiği üzüntü, cezaevi içinde kapalı bir ortamda kalmanın beraberinde getirdiği sorunlar ve dışarıdaki sevdiklerinden göremedikleri sosyal destek onları psiko-sosyal yönden olumsuz etkilemektedir. Bu süreç içinde algıladıkları sosyal desteğin ise orta düzeyde olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In relation to the increases in the rate of women criminality, the case of women conviction has been one of the most important issues discussed in recent years. Because of the viewpoint of the society about the women and their positions in society, female offenders are faced with more difficult conditions than other criminal groups. This study is performed to figure out the psychosocial conditions and to determine the social supports of women who stay in Ankara Closed Penal Institution for Women. The study is done with 185 of the female offenders who stay in Ankara Closed Penal Institution. The research data were gathered during the interview form, and Multidimensional Perceived Social Support Scale was used. The data is evaluated in the SPSS 11.5 packet program using frequency distribution and, X2 (chi square) tests. As the result of the study, their lack of regular income during the judicial process, their distance from their families, friends and loved ones, the uncertainty of their future, the sorrow caused by being apart from their children and by their inability to nourish them, the problems caused by staying in a closed environment in the prison and their lack of social support from their loved ones outside the prison affect the female offenders adversely from the psychosocial viewpoint. It has been found out that the level of the social support they perceive is medium.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :