Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2005 , Cilt 16 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adana ilinde sokakta çalışan çocukların bazı demografik özellikleri açısından incelenmesine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Adana ilinde sokakta çalışan çocukların yaşları ve nereli oldukları, aile yapısı, eğitim düzeylerinin ne olduğu, sokakta çalışırken ne gibi problemler yaşadıkları, yaşama yönelik beklentileri gibi demografik özellikleri belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırma örneklemine 50 sokakta çalışan çocuk dahil edilmiştir. Araştırmada çocukların aile yapısı, eğitim düzeyleri, sokakta çalışırken karşılaştıkları problemleri ve yaşama yönelik beklentileri gibi demografik özelliklerini belirlemek amacı ile 40 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından sokakta çalışan çocuklarla yüzyüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, sokakta çalışan çocukların aile yapıları, eğitim düzeyleri, çalışma yaşamları ve yaşama yönelik beklentilerine ilişkin bulgular elde edilmiş, yorumlanmış ve bu bulgulara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the demographic variables of street-working children such as age, place of the birth, educational level, expectations for the future and problems they encounter both while they are at work and while they are with their families. This study is a qualitative research held in Adana province. The subjects of research were 50 street working children selected randomly. A semistructured interview form including 40 questions was used to collect data. Some findings about the street working children’s family structure, educational level, working conditions and expectations about future life are obtained. These findings are first analyzed and discussed. Relevant conclusions are drawn based on the results of the research and some suggestions are made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :